Privacy


1. Beheer

De website THE Derby Shop staat onder beheer van Afosto. De contactgegevens zijn te vinden op www.afosto.com

2. Gegevens van bezoekers

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld voor het aanmelden voor de nieuwsbrief of het plaatsen van een bestelling). Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden..

3. Gegevens van klanten

THE Derby Shop kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

3a Het afhandelen van een bestelling
3b Het versturen van een nieuwsbrief (indien de klant zich daarvoor heeft opgegeven)
3c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan THE Derby Shop denkt dat het kan bijdragen aan een meer succesvolle website voor de bezoeker.

4. Beveiliging

De gegevens die de klant verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

5. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken

6. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. THE Derby Shop kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door THE Derby Shop voorgeschreven wijze door te geven.

7. Cookies
Op onze website gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

8. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij THE Derby Shop. De contactgegevens staan vermeld op de home-page van de website.

9. Disclaimer

THE Derby Shop is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.